<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="65001"%> Leif M Smedvig Kunsten

Leif Middelthon Smedvig

Leif M Smedvig

 

Fargeglede
Olje på lerret
Tegning

Leif M Smedvig

MOTIV

Jærlandskapet
Sirdalsheiene
Ryfylke
Stavanger
Levende natur

Det å male i krysningen naturalisme og impresjonismen er krevende, dersom man tar utfordringen alvorlig
og ikke faller for fristelsen til å drive med produksjon.  Hvert maleri skal ha optimal fargeharmoni og
bildet bør ha et fortettet motiv , som helst skal gi tilskueren mer enn bare naturgjengivelsen.
Det går lett uker og måneder rundt enkelte arbeider. Dette tidsaspektet er likevel viktig.
Blir maleriene bearbeidet over lengre tid, kan feil og mangler rettes opp.

Paintings

Leif Middelthon Smedvig,  f. 1954, har drevet som profesjonell kunstmaler  i 20 år i Stavanger. Det er avholdt 10 separatutstillinger, hvorav temautstillinger som "Kielland i Stavanger og på Jæren" i den gang eget galleri Motvekt, utstillingen "Sirdal" i Sola Kulturhus, utstillingen "Glimt fra Stavangers sjøfartshistorie" i Oljedirektoratet, og
Galleri Middelthon på Bryne.  Maleriene er innkjøpt av private og institusjoner.